20 พฤษภาคม 2562

ดูบทความมรส.ร่วมจัดมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4

มรส.ร่วมจัดมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นประธานเปิด

 

 

 นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดราษฎร์ธานี กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสําคัญกับ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นลําดับแรก โดยเฉพาะเรื่องที่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกทําลายป่าไม้ ปัญหา ที่ดินทํากิน ปัญหามลพิษ ตลอดจนปัญหาขยะในท้องทะเล ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วน แล้วแต่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้น จึงได้มอบหมาย ให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ไม่ว่าจะ เป็นการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็ว ในการ ดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มาใช้บริการที่ได้รับประโยชน์จากการแก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหลาย ๆ ฉบับ ซึ่งในขณะนี้มีกฎหมายหลายฉบับที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และมีอีกหลายฉบับที่อยู่ ระหว่างการแก้ไข และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ววันนี้

 

 

 

 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาการราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยถึงรายละเอียดกิจกรรมว่า งานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 เวลา 11.00-20.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีกิจกรรมการเสวนาวิชาการ นิทรรศการ ตลาดนักป่าไม้ การออกร้านผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน ผลิตภัณฑ์ไม้จากสวนป่า การโต้วาทีระดับนักเรียน การประกวดร้องเพลงป่าไม้ไมค์ทองคำ การแสดงดนตรี สินค้า OTOP และสินค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยประชาชนที่มาร่วมงานจะรับความรู้และสาระมากมายด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้รับความเพลิดเพลินกับกิจกรรมสันทนาการที่ร่วมสนุก รับของรางวัลและของที่ระลึกมากมาย และยังเป็นการอุดหนุนสินค้าชุมชนอีกด้วย

 

 

 

 

 

12 มีนาคม 2562

ผู้ชม 58 ครั้ง

Engine by shopup.com