20 พฤษภาคม 2562

ดูบทความนศ.มทร.สุวรรณภูมิ จิตอาสา ใช้ความถนัด สร้างสนามเด็กเล่น รร.กรุงเก่า

นศ.มทร.สุวรรณภูมิ จิตอาสา ใช้ความถนัด สร้างสนามเด็กเล่น รร.กรุงเก่า

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 


อ.ปริณุต ไชยนิชย์ อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ กล่าวว่า โครงการเกษตรกรพลเมืองดี สร้างสนามยางเด็กเล่น เพื่อน้องโรงเรียนวัดตองปุโบราณคณิสรนี้ เป็นโครงการที่นักศึกษาเกษตรกลวิธาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งจากการบูรณาการประสบการณ์ในรายวิชาศาสตร์แห่งการเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์

 

 
ซึ่งจากการลงสำรวจพื้นที่ ของนักศึกษากลุ่มนี้พบว่า โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสร บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ยังขาดสนามเด็กเล่น และเครื่องเล่นต่าง ๆ ในการเสริมสร้างทักษะ ทางค่ายอาสาจึงเห็นว่าจะทำสนามเด็กเล่นเพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียน นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรกลวิธาน จึงมีแนวคิดนำศักยภาพและความถนัดของตนเอง ไปสร้างเครื่องเล่นให้กับน้อง ๆ

 

 

 

 อ.ปริณุต ไชยนิชย์ อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นักศึกษาได้ออกแบบสนามเด็กเล่นโดยนำยางรถยนต์เก่ามาดัดแปลง ทาสี ทำเป็นเครื่องเล่นและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการเด็ก ๆ ในโรงเรียน เนื่องจากของเล่นในสนามที่มีสีสันนี้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองของเด็ก ช่วยกระตุ้นสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะสำคัญของร่างกาย เช่น การทำงานของหัวใจ ระบบภูมิคุ้มกัน ฮอร์โมนต่าง ๆ รวมทั้งสติปัญญา ความคิด การเรียนรู้ ความฉลาด พฤติกรรม และบุคลิกภาพของคน รวมทั้งช่วยเสริมสร้างสมาธิให้แก่เด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาเกษตรกลวิธาน มีจิตใจที่ดี โดยกิจกรรมนี้เป็นเครื่องหมายว่านักศึกษาไม่เพียงแต่เรียนรู้หลักการเป็นพลเมืองดีแค่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังนำมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ต่อไป

12 มีนาคม 2562

ผู้ชม 149 ครั้ง

Engine by shopup.com