22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่ 18-22 มี.ค. 62

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่ 18-22 มี.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 18 อัตรา
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
- เพศหญิง อายุ 18 - 45 ปี
- เพศชาย ต้องได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ (840 ชั่วโมง)
- สามารถปฏิบัติงาน ตามเวลาที่หน่วยงานกำหนดได้ ดังนี้

- เวรเช้า เวลา 08.00 - 16.00 น.
- เวรบ่าย เวลา 16.00 - 24.00 น.
- เวรดึก เวลา 24.00 - 08.00 น.

 

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 20 อัตรา
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
- เพศชาย / หญิง อายุ 18 - 45 ปี
- สามารถปฏิบัติงาน ตามเวลาที่หน่วยงานกำหนดได้ ดังนี้

- เวรเช้า เวลา 08.00 - 16.00 น.
- เวรบ่าย เวลา 16.00 - 24.00 น.
- เวรดึก เวลา 24.00 - 08.00 น.

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (หมายเหตุ ผู้สมัครงานต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

13 มีนาคม 2562

ผู้ชม 453 ครั้ง

Engine by shopup.com