20 พฤษภาคม 2562

ดูบทความเทศบาลเมืองลำสามแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่ 13-29 มี.ค. 62

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่ 13-29 มี.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สำนักปลัดเทศบาล
1. ตำแหน่งที่รับสมัครและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
* งานรักษาความสงบ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งรับสมัครและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป
* ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
* งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 4 อัตรา


สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. ตำแหน่งรับสมัครและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป
- ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำวน 2 อัตรา


กองคลัง
4. ตำแหน่งที่รับสมัครและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป
- ตำแหนง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา


กองช่าง
5. ตำแหน่งที่รับสมัครและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา


กองการศึกษา
6. ตำแหน่งที่รับสมัครและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูเอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูเอกภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 3) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ในวันเวลาราชการและสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2987-6001-4 ต่อ 306, 307

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

19 มีนาคม 2562

ผู้ชม 369 ครั้ง

Engine by shopup.com