14 ธันวาคม 2562

ดูบทความกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 25 มี.ค. - 19 เม.ย. 62

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 25 มี.ค. - 19 เม.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) จำนวน 2 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามาถทั่วไป ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เปิดเว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครสอบ" ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

02 เมษายน 2562

ผู้ชม 959 ครั้ง

Engine by shopup.com