18 มิถุนายน 2562

ดูบทความ“บิ๊กอู๋”นำทีมโรดโชว์เข้าพบนายกฯ ปลื้ม เอกชนสนองนโยบายจ้างงานผู้สูงอายุ

“บิ๊กอู๋”นำทีมโรดโชว์เข้าพบนายกฯ ปลื้ม เอกชนสนองนโยบายจ้างงานผู้สูงอายุ

หมวดหมู่: แรงงาน

 

 

 

 

รมว.แรงงาน นำนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แรงงานผู้สูงอายุ บุกทำเนียบรัฐบาล เข้าพบนายกรัฐมนตรี ปลื้มใจ ภาคเอกชน ประชาสังคม ขานรับนโยบายจ้างงานผู้สูงอายุ ตั้งเป้าปี 62 ผู้สูงอายุมีงานทำ 1 แสนคน มีทักษะ มีอาชีพ มีรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ พึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แรงงานผู้สูงอายุของกระทรวงแรงงาน ณ บริเวณโถงชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

โอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ฯ ได้เยี่ยมชมบูธแสดงผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP กระเป๋าผ้าทอลาย และชมการสาธิตตกแต่งสิ่งของด้วยริบบิ้น พร้อมพูดคุยกับผู้สูงอายุ และได้กำชับให้กระทรวงแรงงานสานต่อโครงการประชารัฐ เพื่อสร้างงาน และสร้างอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุให้ครอบคลุมและต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 

 

 พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ แก่กลุ่มผู้สูงอายุตามนโยบาย 3A โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อเปิดฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้สูงอายุ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งยังได้เข้าสังคมพบปะผู้คน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ ยังได้ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ สร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง สามารถหาเลี้ยงตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน รวมยังช่วยลดภาระของภาครัฐในด้านสวัสดิการสังคมอีกด้วย

 

 

 นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือในการออกบูธของสถานประกอบการที่รับผู้สูงอายุเข้าทำงาน ตามโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน อาทิ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด หรือเทสโก้โลตัส และ บริษัท แมคไทย จำกัด หรือแมคโดนัลด์ ประเทศไทย เป็นต้น โดยการบูรณาการกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม ในการลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ในปี 2562 มีเป้าหมายในการส่งเสริมงานทำให้ผู้สูงอายุ จำนวนทั้งสิ้น 100,000 คน

30 มีนาคม 2562

ผู้ชม 71 ครั้ง

Engine by shopup.com