27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 พ.ค. 62

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 4 อัตรา
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


2. ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 11 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติกาาร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ


4. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ www.pdmo.go.th คลิกที่หัวข้อ "สมัครงานออนไลน์" หรือ https://pdmo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 เมษายน 2562

ผู้ชม 1085 ครั้ง

Engine by shopup.com