18 มิถุนายน 2562

ดูบทความกรมสุขภาพจิต รับสมัครเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 9-18 เม.ย. 62

กรมสุขภาพจิต รับสมัครเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 9-18 เม.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
บรรจุที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม


2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
- บรรจุที่โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง
- บรรจุที่โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล หรือทางเวชสถิติ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน


3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
บรรจุที่โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบัตรพนักงานห้องปฏิบัติงาน ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษษตอนต้นวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เปิดเว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 เมษายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

08 เมษายน 2562

ผู้ชม 129 ครั้ง

Engine by shopup.com