14 ธันวาคม 2562

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครข้าราชการทหารและจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 54 อัตรา ตั้งแต่ 9 เม.ย. - 3 พ.ค. 62

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครข้าราชการทหารและจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 54 อัตรา ตั้งแต่ 9 เม.ย. - 3 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นายทหารสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี, ว่าที่เรือตรี, ว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 13 อัตรา (ผนวก ก)

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

2. นายทหารประทวน (แต่งตั้งยศเป็นสิบตรี, จ่าตรี, จ่าอากาศตรี) จำนวน 13 อัตรา (ผนวก ข)

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

3. พนักงานราชการ จำนวน 28 อัตรา (ผนวก ค)

(ผนวก ค)
1. พนักงานธุรการ

- รหัสตำแหน่ง 301 กรมเสมียนตรา วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
- รหัสตำแหน่ง 302 สำนักงบประมาณกลาโหม วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. เพศชาย จำนวน 1 อัตรา
- รหัสตำแหน่ง 303 กรมพระธรรมนูญ วุฒิ วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
- รหัสตำแหน่ง 304 กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. เพศชาย/หญิง จำนวน 2 อัตรา
- รหัสตำแหน่ง 305 กรมการเงินกลาโหม วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. เพศชาย/หญิง จำนวน 3 อัตรา
- รหัสตำแหน่ง 306 สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
- รหัสตำแหน่ง 307 สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา

 

2. พนักงานบริการ

- รหัสตำแหน่ง 308 กรมพระธรรมนูญ วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. เพศชาย/หญิง จำนวน 2 อัตรา
- รหัสตำแหน่ง 309 กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
- รหัสตำแหน่ง 310 กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
- รหัสตำแหน่ง 311 โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. เพศชาย/หญิง จำนวน 2 อัตรา
- รหัสตำแหน่ง 312 กรมการเงินกลาโหม วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. เพศชาย จำนวน 1 อัตรา
- รหัสตำแหน่ง 313 สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
- รหัสตำแหน่ง 314 สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา

 

3. พนักงานพัสดุ

- รหัสตำแหน่ง 315 กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. เพศชาย จำนวน 4 อัตรา

 

4. พนักงานดับเพลิง

- รหัสตำแหน่ง 316 กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. เพศชาย จำนวน 1 อัตรา

 

5. ลูกมือช่าง

- รหัสตำแหน่ง 317 สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เพศชาย จำนวน 1 อัตรา

 

6. พนักงานโรงพิมพ์

- รหัสตำแหน่ง 318 สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. สาขาศิลปกรรม หรือออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา

 

7. พนักงานบริการขนส่ง

- รหัสตำแหน่ง 319 สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วุฒิ ม.3, ม.6 เพศชาย จำนวน 1 อัตรา

 

8. พนักงานช่วยการพยาบาล

- รหัสตำแหน่ง 320 สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. สาขาศิลปกรรม หรือออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th หรือเว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com ในหัวข้อ "การรับสมัครและสอบคัดเลือก"

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 เมษายน 2562

ผู้ชม 2427 ครั้ง

Engine by shopup.com