18 มิถุนายน 2562

ดูบทความคณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม แถลงข่าวเตรียมพร้อมจัด ตุ้มโฮม ครูชวนวิ่ง EDU RUNNING 2019

คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม แถลงข่าวเตรียมพร้อมจัด ตุ้มโฮม ครูชวนวิ่ง EDU RUNNING 2019

 

ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดแถลงข่าว การจัดการแข่งขัน ตุ้มโฮม ครูชวนวิ่ง EDU RUNNING 2019 เริ่มงานด้วยการเปิดตัวเสื้อที่ใช้ในการแข่งขัน และการแสดงเชียร์ลีดเดอร์ ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวถึงความพร้อมของการจัดงาน โดยมีสื่อมวลชนจากทุกแขนงในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมการแถลงข่าว

 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร กล่าวว่า กิจกรรมการแข่งขัน ตุ้มโฮม ครูชวนวิ่ง EDU RUNNING 2019 ในครั้งนี้ ทางคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ และสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างลานกิจกรรม 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ และบูรณะอาคารเกียรติยศ สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมทบทุนกิจกรรมนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

 

 

 

 โดยกำหนดจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระยะ คือ ฟันรัน 5.4 กิโลเมตร และมินิมาราธอน 12.6 กิโลเมตร โดยปล่อยตัวนักวิ่งที่บริเวณหน้าคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเส้นทางการวิ่งจะผ่านจุดสำคัญ ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เช่น อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม และกลับวิ่งกลับมาเข้าเส้นชัย ที่บริเวณหน้าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

 

 ในส่วนของเหรียญรางวัลการแข่งขันในครั้งนี้ ได้ออกแบบเป็นพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์และสื่อความหมายถึงภาควิชาทั้ง 6 ภาควิชาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือสมัครทางออนไลน์ที่ https//edurunning2019 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 เมษายน 2562

 

 

 

 

 

08 เมษายน 2562

ผู้ชม 125 ครั้ง

Engine by shopup.com