18 มิถุนายน 2562

ดูบทความสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์

สืบสานประเพณีไทยสงกรานต์

 

 

 

 

 

 

อ.จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ ให้เกียรติมอบรางวัล แก่ทีมจากคณะต่าง ๆ ที่ได้ร่วมแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย โครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ อาคารราชมงคล 36 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 

08 เมษายน 2562

ผู้ชม 50 ครั้ง

Engine by shopup.com