21 มิถุนายน 2562

ดูบทความสำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่ 9 เม.ย. - 2 พ.ค. 62

สำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่ 9 เม.ย. - 2 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 15 ตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ


2. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 15 ตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เปิดเว็บไซต์ สำนักงบประมาณ ที่ http://www.bb.go.th หัวข้อ "สมัครสอบออนไลน์" หรือ https://bb.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

10 เมษายน 2562

ผู้ชม 453 ครั้ง

Engine by shopup.com