21 มิถุนายน 2562

ดูบทความมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ สืบสานประเพณีสงกรานต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ สืบสานประเพณีสงกรานต์

 

 

 

ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ทำบุญสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส และการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาคณะอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ที่ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

 

 

 

 

10 เมษายน 2562

ผู้ชม 59 ครั้ง

Engine by shopup.com