21 มิถุนายน 2562

ดูบทความสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่ 22 เม.ย.- 14 พ.ค. 62

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่ 22 เม.ย.- 14 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 80 อัตรา
- จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี


2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) จำนวน 15 อัตรา
- จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์


3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
- จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://www.audit.go.th ในหัวข้อ "ระบบรับสมัครสอบแข่งขัน" หรือ https://oag.job.thai.com

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

11 เมษายน 2562

ผู้ชม 372 ครั้ง

Engine by shopup.com