18 มิถุนายน 2562

ดูบทความสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 89 อัตรา ตั้งแต่ 10 - 26 เม.ย. 62

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 89 อัตรา ตั้งแต่ 10 - 26 เม.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 13 อัตรา
2. นักกายอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
5. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
6. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
7. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
8. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา
9. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
10. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา
11. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
12. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
13. ช่างทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา
14. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
15. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 10 อัตรา
16. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 36 อัตรา
17. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
18. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 3 อัตรา
19. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 3 อัตรา
20. พนักงานบัตรรายงานโรค (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
21. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 10 - 26 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 8.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

11 เมษายน 2562

ผู้ชม 260 ครั้ง

Engine by shopup.com