18 มิถุนายน 2562

ดูบทความโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 เม.ย. 62

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 เม.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)


2. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
- หากปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


3. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 3 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- หากปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษวัน เวล และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

11 เมษายน 2562

ผู้ชม 65 ครั้ง

Engine by shopup.com