18 มิถุนายน 2562

ดูบทความจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่ 22-26 เม.ย. 62

จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่ 22-26 เม.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 12 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และ
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า


2. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด


วัน เวล และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://budhosp.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป" ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

11 เมษายน 2562

ผู้ชม 165 ครั้ง

Engine by shopup.com