21 มิถุนายน 2562

ดูบทความมทร.รัตนโกสินทร์ สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 2562

มทร.รัตนโกสินทร์ สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับชาวมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยเริ่มด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป บริเวณหอพระ ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย องค์พระวิษณุกรรม และ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

 

 

 

12 เมษายน 2562

ผู้ชม 123 ครั้ง

Engine by shopup.com