18 มิถุนายน 2562

ดูบทความมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ จำนวน 38 อัตรา สายสนับสนุน จำนวน 23 อัตรา รวมจำนวน 61 อัตรา ตั้งแต่ 19-31 พ.ค. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ จำนวน 38 อัตรา สายสนับสนุน จำนวน 23 อัตรา รวมจำนวน 61 อัตรา ตั้งแต่ 19-31 พ.ค. 62

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ จำนวน 38 อัตรา สายสนับสนุน จำนวน 23 อัตรา รวมจำนวน 61 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1. สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษยน 2562 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
2. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบรหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5388-5335 หรือ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0-5361-3263

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ และรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับ

12 เมษายน 2562

ผู้ชม 238 ครั้ง

Engine by shopup.com