21 มิถุนายน 2562

ดูบทความเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 41 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พ.ค. 62

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 41 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างทั่วไป สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 20 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. คนงาน จำนวน 15 อัตรา
- มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 6 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2562 - 17 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งสำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

12 เมษายน 2562

ผู้ชม 209 ครั้ง

Engine by shopup.com