27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความกรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่ 22 เม.ย. - 13 พ.ค. 62

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่ 22 เม.ย. - 13 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 


 

 

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีรายละเอียดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ส่วนกลาและส่วนภูมิภาค) จำนวน 4 อัตรา

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จำนวน 11 อัตรา

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน) จำนวน 2 อัตรา

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาวิชาการพิมพ์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

5. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน) จำนวน 6 อัตรา

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้า

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ www.personnel.cdd.go.th หัวข้อ "การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน" หรือ https://cdd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

19 เมษายน 2562

ผู้ชม 1281 ครั้ง

Engine by shopup.com