27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 2,700 อัตรา ตั้งแต่ 22 เม.ย. - 1 พ.ค. 62

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 2,700 อัตรา ตั้งแต่ 22 เม.ย. - 1 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ

รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2562 จำนวน 2,700 อัตรา (นสต.) รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2562 (กลางปี) ภ.9 และ บช.ตชด.

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2562 (กลางปี)

 

 

 

19 เมษายน 2562

ผู้ชม 1001 ครั้ง

Engine by shopup.com