27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัคคนพิการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 17-24 เม.ย. 62

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัคคนพิการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 17-24 เม.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัคคนพิการ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา

- ผู้สมัครต้องมีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเปิดเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ http://www.dtn.go.th หรือ https://dtn.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครคนพิการ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป" ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

18 เมษายน 2562

ผู้ชม 324 ครั้ง

Engine by shopup.com