31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 18 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 22 พ.ค. 62

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 18 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 22 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 


 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 14 ตำแหน่ง

(1) สำนักงานอุตาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
(2) สำนักงานอุตาหกรรมจังหวัดชุมพร
(3) สำนักงานอุตาหกรรมจังหวัดเชียงราย
(4) สำนักงานอุตาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
(5) สำนักงานอุตาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
(6) สำนักงานอุตาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(7) สำนักงานอุตาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
(8) สำนักงานอุตาหกรรมจังหวัดแพร่
(9) สำนักงานอุตาหกรรมจังหวัดยะลา
(10) สำนักงานอุตาหกรรมจังหวัดราชบุรี
(11) สำนักงานอุตาหกรรมจังหวัดลพบุรี
(12) สำนักงานอุตาหกรรมจังหวัดสงขลา
(13) สำนักงานอุตาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
(14) สำนักงานอุตาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง


2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง

(1) สำนักงานอุตาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(2) สำนักงานอุตาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรบตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเลขานุการ


3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง

(1) กองกลาง
(2) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เปิดเว็บไซต์ https://industry.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

19 เมษายน 2562

ผู้ชม 1807 ครั้ง

Engine by shopup.com