27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความกรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 19-30 เม.ย. 62

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 19-30 เม.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 ตำแหน่ง
- ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


2. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2017073-7077 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

 

 

18 เมษายน 2562

ผู้ชม 482 ครั้ง

Engine by shopup.com