27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 22-30 เม.ย. 62

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 22-30 เม.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (สังกัดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 เลขที่ 49 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2529-5363 ต่อ 11 ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

19 เมษายน 2562

ผู้ชม 325 ครั้ง

Engine by shopup.com