20 พฤษภาคม 2562

ดูบทความกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบ จำนวน 8,579 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-31 พ.ค. 62

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบ จำนวน 8,579 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-31 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครในแต่ละกลุ่มภาคเขต

 

1. ภาคเหนือ เขต 1


2. ภาคเหนือ เขต 2


3. ภาคกลาง เขต 1


4. ภาคกลาง เขต 2


5. ภาคกลาง เขต 3


6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1


7. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2


8. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3


9. ภาคใต้ เขต 1


10. ภาคใต้ เขต 2

 

2. บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่รับสมัคร 

 


3. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน (ใช้สมัครสอบ)

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2562.com หัวข้อ "สมัครสอบแข่งขัน อปท." ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

22 เมษายน 2562

ผู้ชม 1913 ครั้ง

Engine by shopup.com