31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความกรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ 7-29 พ.ค. 62

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ 7-29 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

 

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า


2. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าเว็บไซต์ https://tmd.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติ" ตั้งแต่วันที่ 7 - 29 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

29 เมษายน 2562

ผู้ชม 1337 ครั้ง

Engine by shopup.com