31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความก.แรงงาน จับมือสตช. ฝึกตัดผม สร้างอาชีพเสริมให้ตำรวจ

ก.แรงงาน จับมือสตช. ฝึกตัดผม สร้างอาชีพเสริมให้ตำรวจ

หมวดหมู่: แรงงาน

 

 

 

 

 

วันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวประกอบอาชีพเสริม โดยมีนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และพลตำรวจโท มนู เมฆหมอก ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

 

 

 

 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากการเป็นประธานการลงนามดังกล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีนโยบายส่งเสริมกำลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ และสังคม จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ดำเนินนโยบายเร่งด่วน 3A ของกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Work)

 

 

 

 พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือว่ามีเป้าหมายและกลไกในการบรูณาการภารกิจร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจและครอบครัวในการประกอบอาชีพเสริม โดยในปี 2562 จะดำเนินการจัดฝึกอบรมนำร่องหลักสูตรช่างตัดผม เป้าหมายดำเนินการ จำนวน 1,540 คน ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจะร่วมกันพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ จนนำไปประกอบอาชีพเสริม ลดรายจ่าย เพิ่มพูนรายได้ของตนเองและครอบครัว รวมทั้งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการสาธิตการอบรมการประกอบอาชีพเสริม จำนวน 11 สาขา เช่น การตกแต่งผ้าไทย การปักริบบิ้น การทำเก้าอี้ยางรถยนต์ การทำเดคูพาจกับผ้า สาธิตการตัดผมโดยโรงเรียนเสริมสวยชลาชล เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพด้วย

 

 

 “สำหรับในอนาคตจะมีการขยายการฝึกอบรมสาขาอาชีพเพิ่มเติม อาทิ ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน การทำกระเป๋าหนัง การทำมัดย้อม การพิมพ์ลายบนกระจก เป็นต้น ที่เลือกสาขาอาชีพเหล่านี้ก็เนื่องจากสามารถใช้เวลาว่างจากการทำงาน ในการประกอบอาชีพเสริม บริการประชาชนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน หรือประดิษฐ์สิ่งของในการจำหน่ายสร้างรายได้ในการจุนเจือครอบครัวต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวทิ้งท้าย

 

 

 

 

 

30 เมษายน 2562

ผู้ชม 220 ครั้ง

Engine by shopup.com