31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความอาชีวะยอดผู้เรียนพุ่ง เชื่อมั่นใจเรียนแล้วไม่ตกงาน

อาชีวะยอดผู้เรียนพุ่ง เชื่อมั่นใจเรียนแล้วไม่ตกงาน

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยถึงผลการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ว่าได้ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สรุปข้อมูลการรับสมัครผู้เรียนอาชีวศึกษาภาครัฐ โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 มียอดผู้สมัครเรียน 35,509 คน และมีผู้มามอบตัวเพื่อเข้าศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 จำนวน 8,319 คน ซึ่งหมายถึงสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาจากเดิม 39.7% ปีนี้ (ปีการศึกษา 2562) เพิ่มขึ้นเป็น 42.0% ทั้งนี้ตัวเลขที่เป็นทางการจะทราบผลในวันที่ 10 มิถุนายน 2562

ในปีการศึกษา 2562 นี้ สอศ.ได้เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ด้วย โดยเริ่มตั้งแต่การกรอกข้อมูล ผู้สมัครเลือกสาขาที่ต้องการ พิมพ์ใบสมัครและยื่นใบสมัคร รวม 4 ขั้นตอนด้วยกัน และผู้ที่ไม่สะดวกก็ให้ไปสมัครที่สถานศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งระบบออนไลน์ผู้สมัครสามารถสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ได้อย่างอิสระ และหากมีข้อสงสัยก็ติดต่อสอบถามกลับไปได้ ทำให้เกิดความสะดวกทั้งในเรื่องการหาข้อมูล ระยะเวลาและการตัดสินใจ ประกอบกับในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผู้เรียนอาชีวศึกษาจะมีงานทำทันที่หลังเรียนจบ เพราะกำลังคนอาชีวศึกษาเป็นที่ต้องการอย่างมากในภาคการผลิต นอกจากนี้ผู้ที่จบอาชีวศึกษาจะมีรายได้สูงเพราะเป็นการทำงานที่ใช้ทักษะ ความชำนาญ จึงมีค่าตอบแทนด้านประสบการณ์เพิ่มขึ้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปิดท้าย
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

 

 

04 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 160 ครั้ง

Engine by shopup.com