27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความกรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พ.ค. 62

กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) แผนกจัดทำปก กรพ.สบ.ทร. จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
- เพศชาย/เพศหญิง/สัญชาติไทย


2. ตำแหน่ง พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานบริการการพิมพ์) แผนกบริการการพิมพ์ กรพ.สบ.ทร. จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
- เพศชาย/สัญชาติไทย


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครได้ที่แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2475-5459 และ 0-2475-5382 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 - 16 พฤษภาคม 2562 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 09.00 น. - 15.30 น. และเข้ารับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติในการสอบคัดเลือก ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 10.00 น.

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

06 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 796 ครั้ง

Engine by shopup.com