27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 71 อัตรา ตั้งแต่ 13-17 พ.ค. 62

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 71 อัตรา ตั้งแต่ 13-17 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท จำนวน 71 อัตรา


จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 71 อัตรา ดังนี้
1. กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จำนวน 53 อัตรา
2. กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลนิคมพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จำนวน 4 อัตรา
3. กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลวังจันทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จำนวน 2 อัตรา
4. กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลปลวกแดง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จำนวน 4 อัตรา
5. กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จำนวน 2 อัตรา
6. กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านฉาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา
7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินสว่าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา
8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังจันทร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา
9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา
10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอกกราย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา
11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาน้อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โทรศัพท์ 038-613430 ต่อ 2112 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 - 16.30 น. โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

06 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 1272 ครั้ง

Engine by shopup.com