27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความกรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 9 มิ.ย. 62

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 9 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
ปฏิบัติงาน ณ ส่วนภูมิภาค
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://drr.job.thai.com หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่้อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน" ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

08 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 1067 ครั้ง

Engine by shopup.com