27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความจังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักงานสถิติจังหวัดระยอง ตำแหน่ง พนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 13-21 พ.ค. 62

จังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักงานสถิติจังหวัดระยอง ตำแหน่ง พนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 13-21 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักงานสถิติจังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง พนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน คุณวุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางด้านประชากรศาสตร์ หรือได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานด้านสถิติอย่างน้อย 1 ปี


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

08 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 1319 ครั้ง

Engine by shopup.com