24 กรกฎาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ตำแหน่ง ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ทางสาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พ.ค. 62

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ตำแหน่ง ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ทางสาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พ.ค. 62

 

 

 

 

 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ทางสาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาไฟฟ้า
ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,300 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาไฟฟ้า
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งานได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะโปรแกรมในกลุ่ม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. มีความขยันหมั่นเพียร มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ และให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่ผู้อื่นได้
4. หากมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการทางด้านไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3242, 3010, 3240 หรือสามารถดูรายละเอียดและ download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ Website: http://www.engr.tu.ac.th ไปที่เมนู ข่าวสารและกิจกรรม คลิกที่ รับสมัครงาน และ แบบฟอร์มสมัครงาน เลือก แบบฟอร์มสมครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

08 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 96 ครั้ง

Engine by shopup.com