27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มิ.ย. 62

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
หน่วยงาน หน่วยคัดกรอกและฉุกเฉินทางการแพทย์ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
2. มีความรับผิดชอบสูง มีบุคลกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment เท่านั้นตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2562

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

08 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 382 ครั้ง

Engine by shopup.com