31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความมรส. ร่วมความสำเร็จ นศ.กศน.พุนพิน สร้างแรงบันดาลใจ ... แนะนำแนวทางสู่ระดับอุดมศึกษา

มรส. ร่วมความสำเร็จ นศ.กศน.พุนพิน สร้างแรงบันดาลใจ ... แนะนำแนวทางสู่ระดับอุดมศึกษา

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน. ) อำเภอพุนพิน ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยแนะนำแนวทางสู่ความสำเร็จของการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สร้างแรงบันดาลใจต่อการศึกษาอย่างไม่สิ้นสุดของชีวิต การค้นหาความถนัดและสนใจให้ตนเอง รู้จักให้เกียรติและภาคภูมิใจด้านดีของตน ซึ่งจะนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิตได้ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องสมุดเพชรรัตน์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

08 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 140 ครั้ง

Engine by shopup.com