31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความวิทยาลัยเทคนิคจะนะ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 17-24 พ.ค. 62

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 17-24 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์/สถิติและการวิจัย/การวัดและประเมินผล/การสอบคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประยุกต์/การวัดผลและประเมินผลการศึกษา/สถิติ/สถิติประยุกต์/การศึกษาคณิตศาสตร์/มัธยมศึกษาคณิตศาสตร์
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 585 ครั้ง

Engine by shopup.com