31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 15 - 23 พ.ค. 62

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 15 - 23 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเภสัชกร กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ (หลังใหม่) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 300 บาท

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 291 ครั้ง

Engine by shopup.com