31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 13 - 21 พ.ค. 62

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 13 - 21 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 19,500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือ ทางจิตวิทยาคลินิก
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิกวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เลขที่ 389 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ อุดรธานี-ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 181 ครั้ง

Engine by shopup.com