19 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่ 17-29 พ.ค. 62

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่ 17-29 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริการ
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร


2. ตำแหน่งพนักงานดูแลสถานที่และสาธารณูปโภค จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร


3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลักการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลเกษตร
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร


กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร


2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร


3. ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถ สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 29 พฤษภาคม 2562 ในวันทำการ เวลา 08.30 - 15.30 น. กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

11 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 666 ครั้ง

Engine by shopup.com