19 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 3-14 มิ.ย. 62

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 3-14 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 20,540 เงิน พ.ต.ส. 1,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม


2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th ส่วนล่างสุดบนเว็บไซต์ เลือกแบนเนอร์ "รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด" ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 มิถุนายน 2562 โดยมีสมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 430 บาท

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

13 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 539 ครั้ง

Engine by shopup.com