31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ถึง 6 มิ.ย. 62

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ถึง 6 มิ.ย. 62

 

 

 

 

ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับรับสมัคร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 อัตราเลขที่ 2320 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท เพื่อปฏิบัติงานใน ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์


คุณสมบัติเแพาะตำแหน่ง
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ผลการทดสอบภาษาอักงฤษ ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

2.1 กรณีเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ำก ดังนี้

2.1.1 คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2.1.2 คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
2.1.3 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
2.1.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
2.1.5 คะแนน TOEIC (PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
2.1.6 คะแนน TOEIC (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
2.1.7 คะแนน TOEIC (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)

 

2.2 กรณีเป็นผู้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีสถานภาพข้าราชการ/ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ/ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ/พนักงาน รปภ. รับพิจารณาทุกระดับคะแนน

3. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครผ่านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2 และสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-9775 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.00 - 17.00 น.)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

13 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 211 ครั้ง

Engine by shopup.com