10 เมษายน 2563

ดูบทความกองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 7 มิ.ย. 62

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 7 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 


 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 4 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งนายทหารการเงิน (1) จำนวน 1 อัตรา
- อัตรา ร.อ. เพศชาย
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี, สาขาการเงินและการธนาคาร, สาขาเศรษฐศาสตร์

2. กลุ่มตำแหน่งนายทหารการเงิน (2) จำนวน 2 อัตรา
- อัตรา ร.อ. เพศชาย/เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี, สาขาการเงินและการธนาคาร

3. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
- อัตรา พ.ต. เพศชาย/เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต, ศึกษาศาสตรบัณฑิต, อักษรศาสตรบัณฑิต หรือศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทย


นายทหารประทวน จำนวน 21 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (1) จำนวน 11 อัตรา
- อัตรา ส.อ. เพศชาย
- วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาการบัญชี, สาขาการเงินและการธนาคาร

2. กลุ่มตำแหน่งการสัตว์ จำนวน 7 อัตรา
- อัตรา ส.อ. เพศชาย/เพศหญิง
- วุฒิ ปวส. สาขาสัตวบาล, สาขาสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

3. กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล (1) จำนวน 2 อัตรา
- อัตรา ส.อ. เพศชาย
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี หรือ 2 ปี

4. กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา
- อัตรา ส.อ. เพศชาย/เพศหญิง
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตกรรม หลักสูตร 1 ปีวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://j1.rtarf.mi.th/recruit2562/ ผู้สมัครสอบต้องจ่ายค่าสมัครสอบ 350 บาท

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

27 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 3032 ครั้ง

Engine by shopup.com