27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความมทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรม

มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรม

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 


 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการควบคุมในงานอุตสาหกรรม ๔.๐ ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรม หลักสูตร พื้นฐาน PLC พร้อมการออกแบบระบบควบคุมระบบอัตโนมัติ ในอุตสาหกรรม ๔.๐ โดยได้รับเกียรติจากบุคลากร บริษัท Mitsubishi Electric และบริษัท Auto Didactic  เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐาน PLC และการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ ให้กับอาจารย์และนักศึกษา ณ อาคาร ๑๘ ห้อง ๑๘๔๑ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

 

13 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 373 ครั้ง

Engine by shopup.com