16 กรกฎาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรส. จัด KM เน้นพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรส. จัด KM เน้นพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัย

 

 

 

 

 

วันนี้(13 พฤษภาคม 2562) ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562” ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม ๒๕62 พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกว่า 72 คน อีกทั้งมีวิทยากร ดร.อุทัย ดุลยเกษม บรรยายหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ณ โรงแรมมานะไทย เขาหลัก จังหวัดพังงา

 

 

 

 ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ในครั้งนี้ จะสามารถทำให้เกิดการพัฒนาและการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของคณะฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทำให้ทุกท่านได้รับความรู้ มีทักษะในการจัดการความรู้ในการบริหารหลักสูตร สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และหน่วยงานต่อไปในอนาคต


ด้านดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อจัดการความรู้ในการบริหารหลักสูตร และการพัฒนาการเรียนการสอนกับการวิจัย ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ  เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารและการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

13 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 48 ครั้ง

Engine by shopup.com