19 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 3-24 มิ.ย. 62

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 3-24 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ต้องได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามาถทั่วไป ในระดับกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.


2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
- ต้องได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามาถทั่วไป ในระดับกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ให้ผู้สมัครสอบเปิดเว็บไซต์ การรับสมัครสอบแข่งขัน http://job.mdes.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ" ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามในเว็บไซต์

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

17 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 1142 ครั้ง

Engine by shopup.com