19 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 27-31 พ.ค. 62

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 27-31 พ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,280 บาท


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)


ลักษณะงาน และหน้าที่ความรับผิดชองของตำแหน่ง
- หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อประสานงานอาคารสถานที่ งานด้านเทคนิค การบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุงระบบอุปกรณ์กล งานไฟฟ้า งานอิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือผู้บังคับชามอบหมายวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ http://www.oap.go.th หัวข้อ "JOB ข่าวสอบออนไลน์" หรือ http://oap.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

14 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 492 ครั้ง

Engine by shopup.com