17 กันยายน 2562

ดูบทความกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 27 พ.ค. - 5 มิ.ย. 62

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 27 พ.ค. - 5 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ ก.พ.รับรอง หรือ
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์การทำงานด้วยระบบ GFMIS อย่างน้อย 1 ปี (โดยต้องแนบหลักฐานรับรองประสบการณ์การทำงานในด้านระบบ GFMIS จากหน่วยงานภาครัฐ)วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดาวน์โหลดใบสมัครแนบท้ายประกาศและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริเวณหน้าห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2203-5000 ต่อ 15408, 15410 และ 15421 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

17 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 277 ครั้ง

Engine by shopup.com