27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 4 - 12 มิ.ย. 62

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 4 - 12 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา
หน่วยงาน สถานนีโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัล ภาคพื้นดินจังหวัดยโสธร


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.


ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
วุฒิปวช.
- ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถวน)
- เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

18 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 324 ครั้ง

Engine by shopup.com